Projekty

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Projekt POIR.06.02.00-12-0443/21 Usprawnienie procesu dokonywania zamówień w restauracji poprzez wykorzystanie systemu informatycznego i aplikacji mobilnej do obsługi zamówień co pozwoli na wzmocnienie odporności na wypadek kolejnych kryzysów wywołanych w szczególności stanem epidemii jest dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID 19, Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację,

Cele projektu:

Celem projektu jest wprowadzenie zmiany sposobu funkcjonowania firmy w warunkach epidemii chorób zakaźnych w szczególności COVID 19 oraz zwiększenie odporności na wypadek wystąpienia kolejnych podobnych kryzysów wywoływanych w szczególności stanem epidemii.

Do oczekiwanych korzyści z realizacji projektu można zaliczyć m. in.:

– uodpornienie na wypadek podobnych kryzysów,

– zwiększenie zdolności do obsługi zamówień,

– zwiększenie przychodów i zmianę organizacji pracy.

Opis projektu

Projekt będzie polegał na wdrożeniu aplikacji mobilnej wraz z systemem informatycznym do obsługi zamówień pozwalających na zarządzanie zadaniami poszczególnych działów w firmie i cyfryzację procesów obsługi zamówień.

W ramach projektu planowane jest wdrożenie innowacji procesowych:

  • Obsługi klientów i realizacji zamówień,
  • Grupowej realizacji płatności
  • Dostarczania zamówień online
  • Przyjmowania klientów,
  • Budowania relacji z klientami i badania ich satysfakcji

W wyniku realizacji projektu w szybki i przejrzysty sposób będzie można planować, realizować oraz śledzić proces dokonywania zamówień przez klientów.

Dzięki wdrożeniu nowoczesnego systemu, który będzie dostosowany do specyfiki działalności wszystkie działania, które dotąd były wykonywane w sposób tradycyjny lub częściowo zlecane do podmiotów zewnętrznych, zostaną uporządkowane i zcentralizowane. Rezultatem powyższych działań będzie dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych między innymi skrócenie czasu realizacji jednego standardowego zamówienia co w konsekwencji wzmocni konkurencyjność firmy. Projekt wpłynie też pozytywnie na możliwość zwiększenia wydajności, w tym zwiększenia ilości zamówień.  Dzięki wprowadzeniu powyższych rozwiązań firma będzie mogła skutecznie funkcjonować w stanie pandemii co w konsekwencji wzmocni również odporność na kolejne kryzysy.

Wartość projektu:

296 000,00 PLN

Kwota kwalifikowana:

296 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

85%
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Operacja inwestycyjna polegająca na rozwoju działalności gospodarczej – organizacja wieczorów Folk Show obejmujących grupy do 250 osób”

mająca na celu

umożliwienie wzięcia udziału w oferowanych dotychczas wieczorach Folk Show, większej grupie osób (obecnie ok 100 osób, docelowo do 250 osób) – głównie zagranicznym turystom przybywającym licznie do Krakowa. Wydarzenia mają na celu przybliżenie kultury, tradycji, obyczajów i kuchni staropolskiej, a także promocję i poznanie gminy Liszki poprzez serwowanie lokalnych przysmaków, a także prezentację ręcznie wykonanych dzieł autorstwa miejscowych uznanych rzemieślników i malarzy.

Operacja Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020